získajte
prominentné miesto
v novom centre na Čiernej Vode
Stavebné pozemky na predaj

Čierna Voda – Centro

Pozemky sa nachádzajú v absolútnom centre časti Čierna Voda, obce Chorvátsky Grob pri križovatke Vajnorskej ulice vedúcej z mestskej časti Vajnory a Triblavinskej ulice v smere od Ivanky pri Dunaji. Na tomto križovaní ciest bude vybudovaná okružná križovatka pre komfortný prístup ku všetkým ponúkaným pozemkom a cez Triblavinskú ulicu na diaľnicu D1 a cez Vajnorskú ulicu na obchvat D4. Územie je podľa Zmien a doplnkov územného plánu obce platných od júla 2017 predurčené pre vznik prirodzeného centra s prevahou bytovej výstavby, poskytujúceho priestory pre občiansku vybavenosť, služby, športové aktivity a relax obyvateľom tohto prímestského satelitu.

Pozemky boli pripravované ako Projekt miestneho Centra - PROMCEN. V prevádzke je tu nový obchodný dom COOP Jednota a pripravuje sa výstavba areálu školy s materskou školou. Projekt športovo-relaxačného areálu sa tu pripravuje na ploche viac než 10 000 m². Investor si kúpou pozemku pripraví podmienky na jednoduchú výstavbu bytových domov s ponukou všetkých služieb.

Obec bude mať priame napojenie na diaľnicu D1 cez diaľničnú križovatku Triblavina. Vzdialenosť od mestskej časti Bratislava - Vajnory je 2 km.

voľné
rezervované
predané

Vyberte si pozemok
v novej unikátnej štvrti.

Pozemok 1

Pozemok pre občiansku vybavenosť, obchody, služby, administratívne budovy, verejné stravovanie a prechodné ubytovanie.

Pozemok je situovaný vedľa štátnej cesty, takže je vhodný pre prevádzky výrobných služieb, vrátane služieb pre dopravu (čerpacia stanica pohonných hmôt, pneuservis).

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U21/3. Podľa uvedeného regulatívu je tu možné aj bývanie v polyfunkčnom bytovom dome. Toto využitie však neodporúčame z dôvodu blízkosti frekventovanej cesty medzi Vajnorami a Pezinkom.

Výmera pozemku: 1 500 m²

Pozemok je predaný

Pozemok 2

Pozemok pre občiansku vybavenosť, obchody, služby, administratívne budovy, verejné stravovanie, prechodné ubytovanie a bývanie v polyfunkčnom bytovom dome.

Pozemok je situovaný v blízkosti štátnej cesty a hypermarketu Coop Jednota, takže je vhodný najmä pre prevádzky výroby, obchodu a služieb. V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U21/3.

Výmera pozemku: 1 290 m²

Pozemok 3

Pozemok, na ktorom je postavený čiastočne rekonštruovaný objekt bývalej sýpky, ktorá sa ponúka na predaj spolu s pozemkom.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U21/3, kde funkčné využitie je občianska vybavenosť, obchod, služby, administratívne budovy, verejné stravovanie, prechodné ubytovanie a bývanie v polyfunkčných bytových domoch.

Pozemok je situovaný pri ceste v blízkosti hypermarketu Coop Jednota, takže je vhodný najmä pre prevádzky výroby, obchodu a služieb, prípadne v kombinácii s bývaním alebo prechodným bývaním.

Výmera pozemku: 2 300 m²

Pozemok 4

Pozemok pre občiansku vybavenosť, obchody, služby, administratívne budovy, verejné stravovanie, prechodné ubytovanie a bývanie v polyfunkčnom bytovom dome.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U21/3.

Výmera pozemku: 3 100 m²

Pozemok je predaný

Pozemok 5

Pozemok, na ktorom sa nachádza hypermarket Coop Jednota. Obchodný dom je v prevádzke.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U21/2.

Pozemok je predaný

Pozemok 6

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu, bývanie v malopodlažných bytových domoch a zariadenia občianskej vybavenosti.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 4 plus ustupujúce podlažie alebo podkrovie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U22/2 – zmiešané obytné územie s prevahou plôch pre zástavbu bytových domov. Na pozemku sa pripravuje výstavba bytového domu.

Výmera pozemku: 3 962 m²

Pozemok 7

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu, bývanie v malopodlažných bytových domoch a zariadenia občianskej vybavenosti.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 4 plus ustupujúce podlažie alebo podkrovie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U22/2 – zmiešané obytné územie s prevahou plôch pre zástavbu bytových domov. Pozemok je v susedstve hypermarketu Coop Jednota a je mimoriadne vhodný na výstavbu bytových domov s umiestnením obchodov a služieb na prízemnom podlaží.

Výmera pozemku: 2 822 m²

Pozemok 8

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu, bývanie v malopodlažných bytových domoch a rodinných domoch.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U22/1 – s dominantným využitím pre zástavbu rodinných domov a U22/2 s využitím pre zástavbu bytových domov.

Výmera pozemku: 19 500 m²

Na pozemku pripravuje spoločnosť PRIMA BYTY s.r.o. výstavbu 10 viladomov a 3 bytových domov.

Pozemok 9

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu, bývanie v malopodlažných bytových domoch a zariadenia občianskej vybavenosti.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U22/2 – zmiešané obytné územie s prevahou plôch pre zástavbu bytových domov. Pozemok je v susedstve plánovanej základnej školy a športového areálu.

Výmera pozemku: 8 900 m²

Na pozemku pripravuje spoločnosť Optima home s.r.o. výstavbu 4 bytových domov.

Pozemok 10

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu, bývanie v malopodlažných bytových domoch a zariadenia občianskej vybavenosti.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 4 plus ustupujúce podlažie alebo podkrovie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U22/2 – zmiešané obytné územie s prevahou plôch pre zástavbu bytových domov. Pozemok je v susedstve hypermarketu Coop Jednota a pripravovanej základnej školy a je mimoriadne vhodný pre výstavbu jedného bytového domu s umiestnením obchodov a služieb na prízemnom podlaží alebo iného polyfunkčného objektu a dvoch ďalších bytových domov.

Výmera pozemku: 7 200 m²

Pozemok 11

Pozemok pre občiansku vybavenosť s dominantným využitím pre školstvo.

Pozemok je situovaný vedľa štátnej cesty. V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U21/1. Podľa uvedeného regulatívu je tu prípustné aj zdravotníctvo a prechodné ubytovanie.

Výmera pozemku 13 600 m²
Z celkovej výmery pozemku vlastní obec 3 100 m²
Na výstavbu školy je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Pozemok 12

Pozemok, na ktorom je postavený rozsiahly objekt bývalej jazdeckej haly, ktorý sa ponúka na predaj zároveň s pozemkom.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Existujúca hala je vhodná na rekonštrukciu, dostavbu pre rôzne využitie, najmä však na šport.

Výmera pozemku: 4 000 m²

Pozemok je predaný

Pozemok 13

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu – zmiešané obytné územie.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Výmera pozemku: 900 m²

Pozemok 14

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu – zmiešané obytné územie.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Výmera pozemku: 600 m²

Pozemok 15

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu – zmiešané obytné územie.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Výmera pozemku: 3 900 m²

Na pozemku sa pripravujú bytové a rodinné domy.

Pozemok 16

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu – zmiešané obytné územie.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Výmera pozemku: 1 600 m²

Na pozemku sa pripravuje športový areál so športovou halou.

Pozemok 17

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu – zmiešané obytné územie.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Výmera pozemku: 1 500 m²

Pozemok je mimoriadne vhodný pre výstavbu viladomov alebo radových rodinných domov.

Pozemok 18

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu – zmiešané obytné územie.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Výmera pozemku: 2 800 m²

Pozemok je mimoriadne vhodný pre výstavbu bytového domu, viladomov alebo radových rodinných domov.

Pozemok 19

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu – zmiešané obytné územie.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Výmera pozemku: 900 m²

Pozemok je mimoriadne vhodný pre výstavbu zariadenia služieb alebo polyfunkčného objektu.

Pozemok je predaný

Pozemok 20

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu – zmiešané obytné územie.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U23, kde funkčné využitie je bývanie v rodinných domoch, bývanie v malopodlažných bytových domoch a telovýchova a šport. Prípustným využitím sú zariadenia občianskej vybavenosti, verejného stravovania a verejného ubytovania.

Výmera pozemku: 600 m²

Pozemok je mimoriadne vhodný pre výstavbu zariadenia služieb alebo polyfunkčného objektu.

Pozemok 21

Pozemok, na ktorom je umiestnená stavba kruhového objazdu.

Pozemok 22

Pozemok pre malopodlažnú bytovú zástavbu, bývanie v rodinných domoch a malopodlažných bytových domoch.

Maximálny počet nadzemných podlaží je 3 plus ustupujúce podlažie.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U22/1 – zmiešané obytné územie s prevahou plôch pre malopodlažnú zástavbu prevažne rodinných domov. Prípustná je i občianska vybavenosť. Pozemok je pripravený na 9 až 12 radových rodinných domov a 2 až 3 bytové domy.

Výmera pozemku: 3 900 m²

Pozemok 8a

Pozemok pre bytovú výstavbu.

V zmysle platného Územného plánu leží pozemok v zóne U22/2 s využitím pre zástavbu bytových domov.

Výmera pozemku: 2 280 m²

Plochy občianskej vybavenosti - zmiešané územie s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť - školstvo

U21/1

I. Funkčné využitie Dominantné:
 • - školstvo – základné školy, materské školy, doškolovacie zariadenia
Prípustné:
 • verejné stravovanie viazané na dominantné funkčné využitie
 • zdravotníctvo – ambulantné lekárske služby
 • predajne s potravinárskym a nepotravinárskym tovarom viazané na dominantné funkčné využitie
 • telovýchova a šport – športové plochy a ihriská, telocvične
 • obslužné komunikácie, pešie a cyklistické komunikácie
 • prechodné ubytovanie
Neprípustné:
 • priemyselná a poľnohospodárska výroba
 • sklady ako samostatné objekty
 • plochy zariadení technickej vybavenosti nadmiestneho významu
 • plochy a zariadenia slúžiace pre stavebníctvo
 • zariadenia, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi neprimerane priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia pre dominantné funkčné využitie
 • zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach
II. Intervenčné zásahy
 • zmena súčasného funkčného využitia
III. Intenzita zástavby
 • maximálne prípustné zastavanie parcely 35%
 • maximálny počet nadzemných podlaží vrátane podkrovia: 3
IV. Urbanistická štruktúra
 • areálové zariadenie
V. Zeleň
 • vysadiť izolačnú zeleň pozdĺž Vajnorskej ulice

Plochy občianskej vybavenosti - zmiešané územie s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť - obchod a služby

U21/2

I. Funkčné využitie Dominantné:
 • zariadenia obchodu a služieb
Prípustné:
 • zariadenia občianskej vybavenosti (zariadenia kultúry, školstva, administratívne budovy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,...)
 • športové plochy a zariadenia
 • prevádzky výrobných služieb, ktoré svojimi vplyvmi neprimerane neobmedzujú využitie susedných pozemkov
 • dopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy
 • plochy zelene
 • vodné toky a plochy
Neprípustné:
 • priemyselná a poľnohospodárska výroba
 • sklady ako samostatné objekty
 • plochy zariadení technickej vybavenosti nadmiestneho významu
 • plochy a zariadenia slúžiace pre stavebníctvo
 • bývanie
 • zariadenia, ktorých vplyv na hranici regulačnej zóny presahuje limitné hodnoty požiadaviek na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia, limitné hodnoty optického žiarenia, požiadavky na dodržiavanie nočného kľudu...) stanovené v zmysle platných právnych predpisov pre bytové budovy
 • zariadenia, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi neprimerane priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia pre dominantné funkčné využitie
 • zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach
II. Intervenčné zásahy
 • zmena súčasného funkčného využitia
III. Intenzita zástavby
 • maximálne prípustné zastavanie parcely 40%
 • maximálny počet nadzemných podlaží vrátane podkrovia: 2
IV. Urbanistická štruktúra
 • usporiadaná zástavba solitérov
 • bloková zástavba
V. Zeleň
 • ---
VI. Špecifické požiadavky
 • ---

Plochy občianskej vybavenosti - zmiešané územie s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť

U21/3

I. Funkčné využitie Dominantné:
 • zariadenia občianskej vybavenosti (zariadenia obchodu, služieb, kultúry, školstva, administratívne budovy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,...)
 • bývanie v polyfunkčných bytových domoch (max. podiel bývania - 75 % podlažných plôch objektu)
Prípustné:
 • športové plochy a zariadenia
 • prevádzky výrobných služieb, ktoré svojimi vplyvmi neprimerane neobmedzujú využitie susedných pozemkov
 • dopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy
 • zariadenia služieb pre dopravu (pneuservis, čsph,...) - podmienkou pre realizáciu zariadení je preukázanie dodržania limitných hodnôt požiadaviek na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia, limitné hodnoty optického žiarenia, požiadavky na dodržiavanie nočného kľudu...) stanovené v zmysle platných právnych predpisov pre najbližšie existujúce, resp. plánované bytové budovy
 • plochy zelene
 • vodné toky a plochy
Neprípustné:
 • priemyselná a poľnohospodárska výroba
 • sklady ako samostatné objekty
 • plochy zariadení technickej vybavenosti nadmiestneho významu
 • plochy a zariadenia slúžiace pre stavebníctvo
 • bývanie v rodinných domoch
 • zariadenia, ktorých vplyv na hranici pozemku presahuje limitné hodnoty požiadaviek na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia, limitné hodnoty optického žiarenia, požiadavky na dodržiavanie nočného kľudu...) stanovené v zmysle platných právnych predpisov pre bytové budovy.
 • zariadenia, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi neprimerane priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia pre dominantné funkčné využitie
 • zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach
II. Intervenčné zásahy
 • zmena súčasného funkčného využitia
III. Intenzita zástavby
 • maximálne prípustné zastavanie parcely 40%
 • maximálny počet nadzemných podlaží je 4. Uvedený počet nadzemných podlaží je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie alebo podkrovie s maximálne jednou využiteľnou úrovňou.
IV. Urbanistická štruktúra
 • usporiadaná zástavba solitérov
 • bloková zástavba
V. Zeleň
 • vysadiť izolačnú zeleň pozdĺž Vajnorskej ulice
VI. Špecifické požiadavky
 • ---

Plochy malopodlažnej bytovej zástavby - zmiešané obytné územie s prevahou plôch pre malopodlažnú zástavbu prevažne rodinných domov

U22/1

I. Funkčné využitie Dominantné:
 • bývanie v rodinných domoch
 • bývanie v malopodlažných bytových domoch
Prípustné:
 • zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace obytné prostredie
 • športové plochy a zariadenia
 • dopravné trasy, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy
 • plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene
 • plochy líniovej izolačnej zelene
 • obytná a rekreačno-oddychová zeleň na pozemkoch rodinných domov
Neprípustné:
 • zariadenia, ktorých vplyv na hranici pozemku presahuje limitné hodnoty požiadaviek na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia, limitné hodnoty optického žiarenia, požiadavky na dodržiavanie nočného kľudu...) stanovené v zmysle platných právnych predpisov pre bytové budovy
 • priemyselná a poľnohospodárska výroba
 • sklady ako samostatné objekty
 • zariadenia služieb pre dopravu narúšajúce obytné prostredie (autoopravovňa, pneuservis, čsph,...)
 • plochy zariadení technickej vybavenosti nadmiestneho významu
 • plochy a zariadenia slúžiace pre stavebníctvo
 • zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach, narúšajúce obytné prostredie
II. Intervenčné zásahy
 • zmena súčasného funkčného využitia
III. Intenzita zástavby
 • maximálne prípustné zastavanie parcely 35%
 • maximálny počet nadzemných podlaží je 3. Uvedený počet nadzemných podlaží je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie.
 • minimálna výmera parcely pre výstavbu rodinného domu 400 m2
IV. Urbanistická štruktúra
 • usporiadaná zástavba solitérov s plochými strechami
 • radová zástavba
V. Zeleň
 • zabezpečiť minimálny podiel zelene v rozsahu 20% z výmery pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania
VIII. Špecifické požiadavky
 • ---

Plochy malopodlažnej bytovej zástavby - zmiešané obytné územie s prevahou plôch pre malopodlažnú zástavbu prevažne bytových domov

U22/2

I. Funkčné využitie Dominantné:
 • bývanie v malopodlažných bytových domoch
 • zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace obytné prostredie
Prípustné:
 • športové plochy a zariadenia
 • dopravné trasy, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy
 • plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene
 • plochy líniovej zelene
Neprípustné:
 • zariadenia, ktorých vplyv na hranici pozemku presahuje limitné hodnoty požiadaviek na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia, limitné hodnoty optického žiarenia, požiadavky na dodržiavanie nočného kľudu...) stanovené v zmysle platných právnych predpisov pre bytové budovy
 • priemyselná a poľnohospodárska výroba
 • sklady ako samostatné objekty
 • zariadenia služieb pre dopravu narúšajúce obytné prostredie (autoopravovňa, pneuservis, čsph,...)
 • plochy zariadení technickej vybavenosti nadmiestneho významu
 • plochy a zariadenia slúžiace pre stavebníctvo
 • rodinné domy
 • zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach, narúšajúce obytné prostredie
II. Intervenčné zásahy
 • zmena súčasného funkčného využitia
III. Intenzita zástavby
 • maximálne prípustné zastavanie parcely 40%
 • maximálny počet nadzemných podlaží je 4. Uvedený počet nadzemných podlaží je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie alebo podkrovie s maximálne jednou využiteľnou úrovňou.
IV. Urbanistická štruktúra
 • usporiadaná zástavba solitérov
 • bloková zástavba
V. Zeleň
 • zabezpečiť minimálny podiel zelene v rozsahu 15% z výmery pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania
 • na výsadbu využiť prevažne autochtónne druhy rastlín
VIII. Špecifické požiadavky
 • ---

Plochy malopodlažnej bytovej zástavby - zmiešané obytné územie s prevahou plôch pre malopodlažnú zástavbu prevažne rodinných domov a plôch pre šport a voľný čas

U23

I. Funkčné využitie Dominantné:
 • bývanie v rodinných domoch
 • bývanie v malopodlažných bytových domoch
 • telovýchova a šport – športové plochy a ihriská, zariadenia pre šport a rekreáciu
Prípustné:
 • zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace obytné prostredie
 • služby
  • informačné kancelárie
  • zariadenia služieb pre rekreáciu a cestovný ruch
 • verejné stravovanie – bufety, pohostinstvá, reštaurácie, koliby, vinárne, espressá
 • verejné ubytovanie - hotelové zariadenia penziónového typu - malokapacitné penzióny
 • dopravné trasy, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy
 • plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene
 • plochy líniovej izolačnej zelene
 • obytná a rekreačno-oddychová zeleň na pozemkoch rodinných domov
Neprípustné:
 • zariadenia, ktorých vplyv na hranici pozemku presahuje limitné hodnoty požiadaviek na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia, limitné hodnoty optického žiarenia, požiadavky na dodržiavanie nočného kľudu...) stanovené v zmysle platných právnych predpisov pre bytové budovy
 • priemyselná a poľnohospodárska výroba
 • sklady ako samostatné objekty
 • zariadenia služieb pre dopravu narúšajúce obytné prostredie (autoopravovňa, pneuservis, čsph,...)
 • plochy zariadení technickej vybavenosti nadmiestneho významu
 • plochy a zariadenia slúžiace pre stavebníctvo
 • zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach, narúšajúce obytné prostredie
II. Intervenčné zásahy
 • zmena súčasného funkčného využitia
III. Intenzita zástavby
 • maximálne prípustné zastavanie parcely 35%
 • maximálny počet nadzemných podlaží je 3. Uvedený počet nadzemných podlaží je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie
 • minimálna výmera parcely pre výstavbu rodinného domu 400 m2
IV. Urbanistická štruktúra
 • usporiadaná zástavba solitérov s plochými strechami
 • radová zástavba
V. Zeleň
 • zabezpečiť minimálny podiel zelene v rozsahu 20% z výmery pozemku, resp. súboru pozemkov, na ktorých je navrhovaný zámer, ktorý je predmetom posudzovania
 • vysadiť izolačnú zeleň pozdĺž Vajnorskej ulice
VIII. Špecifické požiadavky
 • ---
Regulácia zóny Mapa pozemkov

Lokalita

Čierna Voda je miestnou časťou obce Chorvátsky Grob
na Slovensku v okrese Senec.

V súčasnosti zažíva prudký rozvoj. Prebieha tu výstavba rodinných domov vo viacerých lokalitách. Obec je typickým príkladom satelitného mestečka v okolí mesta Bratislava.

Bratislava - Vajnory 2 km
Pezinok 9,6 km
Senec 16,3 km
Voderady Outlet 40 km
Google Maps

Kontakt

Prosím, využite akúkoľvek formu kontaktu.
Sme tu pre Vás.

Email mitan@mitan.sk

Telefón +421 903 721 144
+421 2 5245 4500

MITAN.SK s.r.o.
Fazuľová 1
Bratislava
811 07

MCST, a.s.
Vajnorská 136
831 04 Bratislava